RU UA EN

Політика конфіденційності

Справжня Політика конфіденційності персональних даних (далі - Політика конфіденційності) діє відносно всієї інформації, яку Адміністрація Сайту може отримати про Користувача під час використання їм сайту Компанії.

1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1 У цій Політиці конфіденційності використовуються такі терміни:
1.1.1. «Компанія» - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 41395162).
1.1.2. «Сайт» - Інтернет-ресурс Компанії www.ineed.com.ua
1.1.3. «Адміністрація сайту Компанії», (далі - Адміністрація сайту) - уповноважені співробітники на управління сайтом, що діють від імені ТОВ «ПЕНЕРГІЯ», які організовують і (або) здійснюють обробку персональних даних, а також визначають цілі обробки персональних даних, склад персональних даних, що підлягають обробці, проводять дії (операції), що здійснюються з персональними даними.
1.1.4. «Персональні дані» - будь-яка інформація, що відноситься прямо або побічно певного або визначається фізичній особі (суб'єкту персональних даних).
1.1.5. «Обробка персональних даних» - будь-яка дія (операція) або сукупність дій (операцій), що здійснюються з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів, з персональними даними, включаючи збір, запис, систематизацію, накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміна ), витяг, використання, передачу (поширення, надання, доступ), знеособлення, блокування, видалення, знищення персональних даних.
1.1.6. «Конфіденційність персональних даних» - обов'язкова умова для дотримання Адміністрацією сайту Компанії або іншим, який отримав доступ до персональних даних особою, вимог не допускати їх поширення без згоди суб'єкта персональних даних або наявності іншого законного підстави.
1.1.7. «Користувач сайту Компанії» (далі Користувач) - будь-яка дієздатна фізична особа, що здійснюють доступ до Сайту з метою використання Сервісів Компанії, що пройшла процедуру реєстрації.

2. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

2.1. Використання Користувачем сайту Компанії означає згоду з цією Політикою конфіденційності та умовами обробки персональних даних Користувача.
2.2. У разі незгоди з умовами Політики конфіденційності Користувач повинен припинити використання сайту Компанії.
2.3. Адміністрація сайту не перевіряє достовірність персональних даних, що надаються Користувачем сайту Компанії.

3. ПРЕДМЕТ ПОЛІТИКИ КОНФІДЕНЦІЙНОСТІ

3.1. Справжня Політика конфіденційності встановлює зобов'язання Адміністрації сайту Компанії щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті.
3.2. Персональні дані, дозволені до обробки в рамках цієї Політики конфіденційності, надаються Користувачем шляхом заповнення реєстраційної форми на Сайті Компанії і включають в себе наступну інформацію:
3.2.1. прізвище, ім'я, по батькові Користувача;
3.2.2. контактний телефон Користувача;
3.2.3. адреса електронної пошти (e-mail);
3.2.4. місце проживання Користувача.

4. ЦІЛІ ЗБОРУ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ КОРИСТУВАЧА

4.1. Персональні дані Користувача Адміністрація сайту Компанії може використовувати в цілях:
4.1.1. Ідентифікації Користувача, зареєстрованого на сайті Компанії для використання Сервісів Компанії.
4.1.2. Встановлення з Користувачами зворотного зв'язку, включаючи напрямок повідомлень, запитів, що стосуються використання Сайту Компанії, опрацювання пропозицій і заявок від користувачів.
4.1.3. Визначення місця знаходження Користувача для забезпечення безпеки, запобігання шахрайства.
4.1.4. Підтвердження достовірності та повноти персональних даних, наданих Користувачем.
4.1.5. Надання Користувачеві ефективної клієнтської і технічної підтримки при виникненні проблем пов'язаних з використанням Сайту Компанії.

5. СПОСОБИ І ТЕРМІНИ ОБРОБКИ ПЕРСОНАЛЬНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

5.1. Обробка персональних даних Користувача здійснюється без обмеження терміну, будь-яким законним способом, в тому числі в інформаційних системах персональних даних з використанням засобів автоматизації або без використання таких засобів.
5.2. Користувач погоджується з тим, що Адміністрація сайту має право передавати персональні дані іншим Користувачам виключно для встановлення між Користувачами договірних відносин на надання послуг / виконання робіт в певній категорії.
5.3. Персональні дані Користувача можуть бути передані уповноваженим органам державної влади України тільки на підставах та в порядку, встановленим законодавством України.
5.4. Адміністрація сайту вживає необхідних організаційних і технічних заходів для захисту персональної інформації користувачів від неправомірного або випадкового доступу, знищення, перекручення, блокування, копіювання, поширення, а також від інших неправомірних дій третіх осіб.

6. ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СТОРІН

6.1. Користувач зобов'язаний:
6.1.1. Надати інформацію про персональні дані, необхідну для використання Сайту Компанії.
6.1.2. Оновити, доповнити надану інформацію про персональні дані в разі зміни даної інформації.
6.2. Адміністрація сайту зобов'язана:
6.2.1. Використовувати отриману інформацію виключно для цілей, зазначених у розділі 4 цієї Політики конфіденційності.
6.2.2. Забезпечити зберігання конфіденційної інформації в таємниці, не розголошувати без попередньої письмової згоди Користувача, а також не здійснювати продаж, обмін, опублікування, або розголошення іншими можливими способами переданих персональних даних Користувача, за винятком п.п. 5.2. і 5.3. цієї Політики Конфіденційності.
6.2.3. Вживати заходів обережності для захисту конфіденційності персональних даних Користувача згідно з порядком, який зазвичай використовується для захисту такого роду інформації в існуючому діловому обороті.
6.2.4. Здійснити блокування персональних даних, що відносяться до відповідного Користувачеві, з моменту звернення або запиту Користувача або його законного представника, або уповноваженого органу щодо захисту прав суб'єктів персональних даних на період перевірки в разі виявлення недостовірних персональних даних або неправомірних дій

7. ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

7.1. До звернення в суд з позовом у спорах, що виникають з відносин між користувачем сайту компанії і адміністрацією сайту, обов 'язковим є пред' явлення претензії (письмовій пропозиції про добровільне врегулювання спору).
7.2 . Одержувач претензії протягом 30 календарних днів з дня отримання претензії письмово повідомляє заявника претензії про результати розгляду претензії.
7.3. При не досягненні угоди суперечка буде переданий на розгляд в судовий орган відповідно до чинного законодавства України.
7.4. До справжньої політиці конфіденційності і відносинам між користувачем і адміністрацією сайту застосовується чинне законодавство України.

8. ДОДАТКОВІ УМОВИ

8.1. Адміністрація сайту має право вносити зміни в справжню Політику конфіденційності без згоди Користувача.
8.2. Нова Політика конфіденційності вступає в силу з моменту її розміщення на Сайті Компанії, якщо інше не передбачено новою редакцією Політики конфіденційності.