RU UA EN

Публічна оферта

 1. Визначення Термінів, використовуваних в Публічній Оферті
  1. Компанія - Товариство з обмеженою відповідальністю «ПЕНЕРГІЯ» (ЄДРПОУ 41395162).
  2. Адміністрація Компанії - уповноважені співробітники Компанії, а також інші особи, уповноважені на управління Сайтом і надання Сервісів Користувачам при використанні Сайту.
  3. Сайт - Інтернет-ресурс Компанії www.ineed.com.ua
  4. Сервіси - ряд певних послуг, що надаються Компанією в процесі використання Користувачами Сайту Компанії.
  5. Користувач - фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, що використовують Сервіси Компанії, які попередньо пройшли процедуру реєстрації.
  6. Реєстрація Користувача - заповнення Користувачем реєстраційної анкети на Сайті, після затвердження якої Компанією Користувачеві присвоюється відповідний логін і пароль для доступу до Сервісів Компанії та персональній сторінці зареєстрованого Користувача.
  7. Авторизація - введення зареєстрованим Користувачем своїх логіна і пароля для доступу до Сервісів Компанії та входу в Особистий кабінет.
  8. Логін - ідентифікатор Користувача при авторизації на Сайті, який він використовує в процесі користування Сервісами Компанії відповідно до цього Договору. Як Логіна використовується номер мобільного телефону або адресу електронної пошти Користувача.
  9. Пароль комбінація з символів, призначена автоматично ПО Сайту в момент реєстрації, що забезпечує з логіном ідентифікацію Користувача при використанні Сервісів Компанії.
  10. Особистий кабінет - персональна сторінка зареєстрованого Користувача на Сайті, на якій Користувач здійснює управління своїм обліковим записом та Балансом.
  11. Виконавець - Користувач, що пройшов процедуру реєстрації на Сайті і розміщує Оголошення та Пропозиції на Сайті відповідно до умов цього Договору.
  12. Оголошення - текстові та графічні зображення, розміщені на Сайті, які описують досвід роботи і компетентність Виконавця в конкретної категорії робіт / послуг.
  13. Пропозиція - оферта Виконавця спрямована на адресу Замовника з метою укласти з ним договір на надання послуг / виконання робіт в певній категорії.
  14. Відкликання - коментарі Користувача на Сайті з приводу його взаємин з іншим Користувачем в процесі надання послуг / виконання робіт, що здійснюються за допомогою наданих Компанією Послуг.
  15. Замовник - Користувач, що пройшов процедуру реєстрації на Сайті, який розміщує Завдання на Сайті Компанії з метою знайти і вибрати потрібну йому Виконавця.
  16. Завдання - розміщений на Сайті Компанії запит Замовника на надання / виконання послуг / робіт в певній категорії.
  17. Бонуси - надаються Компанією Користувачеві додаткові кошти за певних умов.
  18. Баланс - рахунок Користувача на Сайті, що відображає суму перерахованих Користувачем Компанії грошових коштів за надані Компанією Сервіси Користувачеві.
  19. Сума Завдання - вартість послуг / робіт Виконавця, зазначена в Завданні Замовника.
  20. Облікова час - при використанні Сайту і Сервісів Компанії використовується київським часом.
  21. Політика конфіденційності - порядок роботи на Сайті Компанії з конфіденційною інформацією. Діюча версія розміщена на Сайті, за адресою: https: // www.ineed.com.ua. Політика конфіденційності є невід'ємною частиною Договору.
  22. Правила надання Послуг - правила роботи з Сервісом Виконавцем і Замовником. Правила надання Послуг є невід'ємною частиною Договору.

 

 1. Предмет Договора
  1. Предметом цього Договору є відносини між Компанією та Користувачами з приводу надання та використання Сервісів.
  2. Даний Договір є публічним договором, на підставі якого Компанія зобов'язується надати Сервіси кожному Користувачеві, який звернеться до Компанії за отриманням Послуг.
  3. Розміщення даного Договору на Сайті Компанії є публічною офертою Компанії, на підставі якої Компанія укладе Договір з будь-яким з користувачів, який погодиться на його висновок.
  4. Укладення даної Угоди відбувається шляхом приєднання Користувача до цього Договору, тобто шляхом акцепту Користувачем умов цього Договору в повному обсязі, без будь-яких зауважень і застережень.
  5. Факт перерахування Користувачем грошових коштів Компанії в якості авансового платежу за надані Сервіси Компанії та / або фактичне використання Сервісів Компанії означає беззастережну згоду Користувача з усіма пунктами цього Договору і беззастережне прийняття його умов. Перерахування Користувачем грошових коштів Компанії в якості авансового платежу за надані Сервіси Компанії є повним і беззастережним прийняттям Користувачем всіх умов даного Договору. Незнання даного Договору не звільняє Користувача від відповідальності за недотримання його умов.
  6. Якщо Користувач не згоден дотримуватися цей Договір, він не повинен оплачувати (в тому числі шляхом внесення передоплати) і / або використовувати Сервіси Компанії.
  7. Місцем укладення цього Договору Сторони визнають місцезнаходження Компанії.
  8. Крім тексту цього Договору, порядок надання Сервісів Компанією визначаються Правилами конфіденційності та Правилами надання Послуг, які є невід'ємною частиною Договору.

 

 1. Порядок роботи Сервісів Компанії
  1. Особа, яка бажає стати Користувачем, зобов'язане пройти процедуру реєстрації на відповідній сторінці сайту. При реєстрації Користувач зобов'язується надати в реєстраційній формі (анкеті) достовірну, повну і точну інформацію про себе і періодично оновлювати її з метою забезпечення її актуальності. Користувач зобов'язаний не вводити Компанію і / або інших користувачів в оману щодо своєї особи / найменування, а також не розміщувати на Сайті домашні і юридичні адреси, номери телефонів, адреси електронної пошти, паспортні / реєстраційні дані та іншу інформацію будь-яких третіх осіб. Що стосується неправильного вказівки Користувачем даних про себе, Компанія має право відмовити такому Користувачеві в подальшому наданні Сервісу.
  2. З моменту реєстрації на Сайті Користувач погоджується на використання Компанією персональних даних Користувача, зазначених їм при реєстрації, для їх обробки (систематизації, накопичення, зберігання, використання) з метою забезпечення роботи Сервісу, а також з метою інформаційного обслуговування Користувача.
  3. Порядок використання персональних даних регламентується Політикою конфіденційності Компанії, яка є невід'ємною частиною Договору і встановлює зобов'язання Адміністрації сайту Компанії щодо нерозголошення та забезпечення режиму захисту конфіденційності персональних даних, які Користувач повинен за вимогою надати Адміністрації сайту при реєстрації на сайті.
  4. З моменту реєстрації Користувач може здійснювати оплати Сервісів Компанії.
  5. Користувач несе повну відповідальність відповідно до цього Договору та законодавства України за будь-які дії, вчинені ним з використанням його облікового запису, а також за будь-які наслідки, які могли спричинити або спричинили його використання.
  6. Виробляючи реєстрацію, Користувач дає згоду на отримання інформаційних повідомлень на вказаний при реєстрації адресу електронної пошти та / або номер мобільного телефону. Компанія зобов'язується не передавати вищевказані персональні дані Користувача третім особам без його згоди (за винятком випадків, передбачених чинним законодавством України).
  7. Користувачеві суворо забороняється передавати, знижувати ціну, продавати або іншим способом передавати в користування свої логін і пароль для доступу до Сайту і Сервісів Компанії третім особам без згоди Компанії. У разі передачі логіна і пароля будь-якій третій особі, вся відповідальність за дії такої третьої особи несе Користувач.
  8. Користувач зобов'язаний вживати належних заходів для забезпечення збереження облікового запису Користувача, включаючи логін і пароль, і несе відповідальність за всі дії, вчинені на Сайті під його обліковим записом (логіном і паролем). Користувач зобов'язаний негайно повідомити Компанію про будь-яких, які стали йому відомих, випадках доступу до Сайту третіх осіб під обліковим записом Користувача. Користувачеві рекомендується регулярно міняти свій пароль. Компанія не несе відповідальності в разі порушення прав Користувача третіми особами, які отримали несанкціонований доступ до логіну та паролю Користувача.
  9. Зареєструвавшись, Виконавець зобов'язується пройти процедуру перевірки, що має на увазі надання Компанії персональних / реєстраційних даних Виконавця і їх підтвердження. Для проходження процедури перевірки Виконавцю - фізичній особі необхідно мати паспорт, а фізичній особі-підприємцю додатково виписку з єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців, громадських формувань (далі ЄДР). Для проходження процедури перевірки Виконавцю - юридичній особі необхідно виписка з ЄДР, а також документи, що підтверджують місцезнаходження юридичної особи та повноваження відповідного представника юридичної особи на вчинення дій від імені юридичної особи, пов'язаних із замовленням Сервісів Компанії за цим Договором.
  10. Користувач має право в будь-який час припинити використання Сервісів Компанії, заздалегідь повідомивши про це Компанію.
  11. Компанія не дає гарантії цілодобової доступності до Сайту і Сервісів Компанії. Компанія має право в будь-який момент відмовити будь-якому Користувачеві в використанні Сервісів при порушенні ним умов цього Договору.
  12. Користувач несе відповідальність за дотримання прав третіх осіб щодо інформації, переданої (наданої) Компанії при реєстрації Користувача, використанні Сайту і отриманні Сервісів Компанії. Користувачі самостійно оцінюють правомірність використання ними Сайту і наданих Компанією Послуг, в тому числі і з точки зору чинного законодавства України.
  13. Корістувачеві надається доступ до сервісу особістом Повідомлень. Під сервісом особістом Повідомлень мається на увазі можлівість размещения Користувачем на страницах Сайту Повідомлень, Які є недоступними для Огляду всіма Користувачами, а Доступні только Замовнику Завдання и обраних Виконавцю. Забороняється размещения особістом Повідомлень:

- порушують чінне законодавство України;

- містять спам;

- які є незаконними, шкідливими, загрозливими, що ображають моральність, наклепницькими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагують ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;

- містять посилання на інтернет-ресурси, що належать користувачам або третім особам;

- містять контактні дані (номер телефону, акаунти соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень);

- порушують права третіх осіб..

Компанія має право ознайомлення з історією особистих повідомлень і в будь-який момент видалити особисте повідомлення, що не відповідає вимогам цього Договору.

  1. Користувач, який допустив порушення умов даного Договору, може бути підданий санкціям, які полягають в обмеженні доступу до Сайту і Сервісів Компанії на постійній або тимчасовій основі, на розсуд Компанії.
  2. Замовники розміщують на Сайті Завдання, виходячи з принципів добросовісності і порядності, а також зацікавленості у виконанні/надання Виконавцем робіт/послуг для Замовника в певній категорії. При цьому забороняється розміщення Замовниками Завдань, що мають своєю метою вивчення попиту на надання/виконання послуг/робіт і інші цілі, не пов'язані з необхідністю фактичного виконання/надання робіт/послуг. Зміна умов Завдання Замовником можливо тільки до Вибору Виконавця.
  3. Після Вибору Виконавця Компанія забезпечує Замовника і Виконавця контактними даними один одного, а саме телефонними номерами і електронними адресами, зазначеними Користувачами при реєстрації. Якщо Замовник не здійснює Вибір Виконавця в строки, визначені при створенні Завдання, Завдання анулюється.
  4. Після Вибору Виконавця Користувачі (Замовник і Виконавець) укладають між собою відповідний договір на надання послуг / виконання робіт. Замовник зобов'язаний підтвердити на Сайті факт надання послуг / виконання робіт Виконавцем за укладеним з ним договором, а Виконавець зобов'язується підтвердити факт розрахунку з ним Замовником за виконані / надані роботи / послуги за відповідним договором.
  5. Виконавцям забороняється передоручати виконання Завдань третім особам.

 

 1. Оплата Сервісів Компанії
  1. Користувач використовує платні Сервіси Компанії за умови здійснення оплати. Оплата Користувачем платних Сервісів Компанії здійснюється на умовах передоплати, якщо інше не передбачено цим Договором. Надання Послуг здійснюється Користувачеві при наявності у Користувача позитивного Балансу, достатнього для оплати платних Сервісів Компанії, якщо інше не передбачено в цьому Договорі.
  2. Оплата Послуг здійснюється Користувачем відповідно до діючого прейскуранта Компанії, зазначеному в Правилах надання Сервісів, є додатком до цього Договору.
  3. Оплата здійснюється Користувачем за допомогою використання платіжних систем, зазначених у Правилах надання Сервісів, або шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на розрахунковий рахунок Компанії в порядку, зазначеному в Правилах надання Сервісів. Всі витрати Користувача, пов'язані з перерахуванням коштів за цим Договором, несе Користувач самостійно.
  4. Надання платних Сервісів Виконавцю допустимо тільки при наявності на Балансі Виконавця грошових коштів, достатніх для оплати винагороди Компанії за надані платні Сервіси.
  5. Невиконання / неякісне виконання Виконавцем Завдання з вини Виконавця, а також факт неотримання Виконавцем грошових коштів від Замовника в якості оплати за виконане належним чином Завдання, на є підставою для повернення Виконавцю вартості винагороди Компанії за надані Сервіси Виконавцю щодо такого Завдання..
  6. Оплата Послуг Компанії здійснюється Користувачами в українських гривнях
  7. Після перерахування грошових коштів Компанії в якості передоплати / оплати за надані нею Сервіси, Користувач отримує відповідні підтвердження про оплату на сторінках відповідних платіжних систем, використаних при проведенні платежу, а також дані оплати фіксуються на Балансі Користувача.
  8. При оплаті Користувачами банківськими картами, повернення здійснюється на той же карт-рахунок Користувача, з якого був зроблений первинний платіж, або інший, зазначений Користувачем, карт-рахунок.

Якщо з вини Компанії, з яких-небудь причин неможливо надати Сервісу Користувачеві, Компанія зобов'язується повернути Користувачу оплачену їм суму.

Для повернення грошових коштів Користувач зобов'язаний:

 • Надати Компанії інформацію про банківський рахунок, відкритого на своє ім'я в будь-якій банківській установі України для перерахування на нього Компанією грошових коштів (поточний рахунок, карт-рахунок).

При прийнятті рішення про повернення Користувачеві грошових коштів Компанія здійснює їх повернення Користувачеві протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту отримання відповідної заяви шляхом безготівкового перерахування грошових коштів на вказаний Користувачем рахунок.

 

 1. Права і обов'язки Компанії
  1. Винятковою обов'язком Компанії є забезпечення можливості отримання Користувачем Сервісів Компанії в порядку, визначеному цим Договором.
  2. Компанія залишає за собою право на свій розсуд змінювати або видаляти будь-яку опубліковану на Сайті інформацію, припиняти, обмежувати або припиняти доступ Користувача до Сервісів Компанії в будь-який час з будь-якої причини.
  3. Компанія залишає за собою право встановлювати будь-які обмеження у використанні Сервісів Користувачами.
  4. Компанія має право в односторонньому порядку змінювати або доповнювати умови цього Договору. Інформація про такі зміни публікується Компанією на Сайті і / або в інформаційній розсилці. Продовження користування Користувачем Сервісами Компанії після будь-яких змін Договору означає його беззастережну згоду з такими змінами та / або доповненнями.
  5. Компанія має право розміщувати рекламну і / або іншу інформацію в будь-якому розділі сайту без узгодження з Користувачем.
  6. У разі порушення Користувачем умов цього Договору, Компанія має право призупиняти, обмежувати або припиняти доступ такого Користувача до будь-якого з Сервісів Компанії в односторонньому порядку в будь-який час, не несучи відповідальності за будь-яку шкоду, яка може бути заподіяна Користувачеві такими діями.
  7. Компанія має право здійснювати розсилання Користувачам повідомлень, в тому числі електронних повідомлень на адреси електронної пошти Користувача або SMS-повідомлень на номери мобільних телефонів Користувача, що містять організаційно-технічну, інформаційну чи іншу інформацію про можливості Сервісів Компанії.
  8. Компанія зобов'язується не використовувати облікові дані Користувача, отримані при реєстрації в будь-яких корисливих цілях і гарантує нерозголошення цих даних, за винятком випадків, коли розкриття такої інформації є обов'язком Компанії в силу законодавства України.
  9. Компанія надає Користувачеві можливість отримання технічної підтримки Компанії по телефону та / або електронній пошті, з питань, пов'язаними з наданням Сервісу. Компанія може на свій розсуд вимагати від Користувача оформлення запиту до служби технічної підтримки по електронній пошті з адреси, вказаної Користувачем при реєстрації.
  10. Компанія має право здійснювати модерацію всіх Об'яв, Пропозицій, Зображень і Завдань і в будь-який момент на свій розсуд видаляти їх з розміщення на Сайті без пояснення причин.
  11. Компанія залишає за собою право видаляти зі своїх серверів будь-яку інформацію або матеріали, які, на думку Компанії, є неприйнятними, небажаними або такими, що порушують цей Договір.
  12. Компанія не несе відповідальності за матеріали публікуються Користувачами на Сайті.
  13. Компанія зобов'язана виконувати інші обов'язки, встановлені цим Договором.

 

 1. Права та обов'язки Користувача
  1. Користувач зобов'язаний неухильно дотримуватися умов даного Договору і додатків до нього, а також оплачувати надані йому сервіси в порядку і на умовах, передбачених цим Договором і додатками до нього.
  2. Користувач зобов'язується самостійно знайомитися з інформацією про умови надання йому Сервісів Компанією та їх вартості на Сайті Компанії.
  3. Користувач має право вимагати від компанії надання йому сервісів відповідно до умов цього Договору.
  4. Користувач має право безкоштовно скористатися службою технічної підтримки Компанії, ідентифікував себе як Користувача (повідомляючи при цьому свій логін або контактні дані).
  5. Користувач зобов'язується використовувати Сервіси тільки в законних цілях, дотримуватися чинного законодавства України, а також права і законні інтереси Компанії.
  6. Користувач зобов'язаний не здійснювати дії, спрямовані на дестабілізацію роботи Сервісів, здійснення спроб несанкціонованого доступу до Сервісів, а також від здійснення будь-яких інших дій, що порушують права Компанії і/або третіх осіб.
  7. Користувач зобов'язується не блокувати або іншим чином завдавати шкоди будь-яким засобам безпеки сайту.
  8. Користувач зобов'язується не використовувати Сервіси для вчинення дій, спрямованих на підрив мережевої безпеки і порушення роботи будь програмно-технічних засобів, підключені до мережі Інтернет, а також вчинення мережевих атак на будь-які ресурси, доступні через мережу Інтернет, включаючи програмно-технічні засоби Компанії, але не обмежуючись ними.
  9. Користувач підтверджує, що він є повністю дієздатним (щодо фізичних осіб), правоздатному (щодо юридичних осіб), над ним не встановлене піклування у будь-якій формі.
  10. Користувач зобов'язується регулярно, але не рідше одного разу на тиждень, знайомитися на Сайті з інформацією, пов'язаною з наданням Сервісів, включаючи із змінами і доповненнями до цього Договору. Продовження використання Сервісів після повідомлення Компанією на Сайті про зміну поточних умов цього Договору та інших змін розглядається як згода з внесеними змінами та доповненнями. Всі ризики, пов'язані з настанням несприятливих наслідків, внаслідок недотримання Користувачем вимог цього пункту, несе Користувач.
  11. Користувач гарантує, що володіє всіма правами на використання матеріалів, розміщених ним при створенні Оголошення.
  12. Замовнику забороняється розміщувати Завдання, метою яких є:
   • залучення користувачів, а також інших відвідувачів сайту на інші інтернет-ресурси, сайти або реєстрація користувачів, а також інших відвідувачів сайту на таких ресурсах, сайтах;
   • реклама будь-яких товарів, робіт і послуг;
   • замовлення автоматичної або ручної розсилки запрошень і повідомлень користувачам соціальних мереж, email-розсилок;
   • надання послуг з розповсюдження товарів замовника.
   • накрутка або зміна статистики сайтів, числа передплатників в соціальних мережах;
  13. Виконавці не можуть розміщувати на сайті оголошення та пропозиції, які:
   • містять спам, схеми фінансових " пірамід”;
   • є незаконними, шкідливими, загрозливими, що ображають моральність, наклепницькими, що порушують авторські права або інші права інтелектуальної власності третіх осіб, пропагують ненависть і/або дискримінацію людей за расовою, етнічною, статевою, соціальною ознаками;
   • містять посилання на інтернет-ресурси, що належать користувачам або третім особам;
   • містять контактні дані Виконавця або третіх осіб (номер телефону, акаунти соціальних мереж або сервісів миттєвих повідомлень);
   • порушують права третіх осіб;
   • не мають відношення до обраної категорії послуг;
   • порушують чинне законодавство України.
  14. Замовник при виборі виконавця за допомогою використання сервісів компанії усвідомлює і підтверджує, що:
   • Компанія і виконавці є абсолютно незалежними і незв'язаними суб'єктами, що не впливають на діяльність один одного;
   • Компанія не відповідає за відповідність законодавству України та очікуванням замовника здійснюваної Виконавцем діяльності з виконання робіт, надання послуг для замовника;
   • Компанія є лише майданчиком, розміщає відповідні Оголошення, Пропозиції Виконавців і Завдання Замовників, а також здійснює допомогою Сайту дії, пов'язані з наданням можливості вибору Замовником Виконавця для надання/виконання послуг/робіт у певній категорії;
   • Компанія не несе відповідальності за якість і терміни виконаних / наданих виконавцями робіт/послуг для замовника;
   • Компанія не несе відповідальності за виконання гарантійних зобов'язань щодо виконаних/наданих Виконавцями робіт/послуг для Замовника;
   • Замовник повинен самостійно оформляти свої договірні відносини з обраними ним Виконавцями, які регулюють порядок і умови виконання/надання даними Виконавцями робіт/послуг (у тому числі: витребувати документи, що посвідчують особу Виконавця при укладенні договорів; витребувати документи, що підтверджують кваліфікацію Виконавця для виконання/надання відповідних робіт/послуг, а також інші, передбачені законодавством України документи, необхідні Виконавцю для виконання/надання робіт/послуг відповідного виду; оформляти договори з Виконавцем в письмовому вигляді та інші документи, що підтверджують, в тому числі, передачу Виконавцю грошових коштів за виконані/надані роботи/послуги).
  15. Виконавець усвідомлює і підтверджує, що при виборі його Замовником допомогою використання надаються Компанією Сервісів в якості особи, що виконує/надає для Замовника певні роботи/послуги, що:
   • Компанія і Замовник є абсолютно незалежними суб'єктами, що не впливають на діяльність один одного;
   • Компанія не відповідає за виконання Замовником договірних зобов'язань щодо виконавця, пов'язаних, у тому числі, з оплатою виконаних / наданих ним робіт/послуг;
   • Компанія є лише майданчиком, розміщає відповідні Оголошення, Пропозиції Виконавців і Завдання Замовників, а також здійснює допомогою Сайту дії, пов'язані з наданням можливості вибору Замовником Виконавця для надання/виконання послуг/робіт у певній категорії;
   • Виконавець повинен самостійно оформляти свої договірні відносини з замовниками, які обрали виконавця в якості особи, яка буде виконувати / надавати певні роботи/ послуги, що регулюють порядок і умови виконання Замовниками, в тому числі зобов'язань з приймання та оплати виконаних / наданих виконавцем робіт/послуг (в тому числі: витребувати документи, що засвідчують особу замовника при укладанні договорів; оформляти в письмовому вигляді договору з Замовником та інші документи, що підтверджують, в тому
  16. Користувач усвідомлює та погоджується з тим, що при розміщенні Завдань, кожне Завдання забезпечується логотипом (товарним знаком) Компанії, що обумовлено функціоналом надання Сервісу.
  17. Користувач має право направляти інформацію Адміністрації Сайту за фактами порушення іншими Користувачами своїх зобов'язань, що випливають з умов укладених між ними договорів, що регламентують виконання/виконання робіт/надання послуг, укладених з використанням наданих Компанією Сервісів.

 

 1. Відповідальність.
  1. Компанія не несе відповідальність за будь-які помилки, упущення, переривання, дефекти і затримки в обробці або передачі даних, збої в лініях зв'язку, знищення будь-якого обладнання, неправомірний доступ третіх осіб до Сайту, стали причиною обмеження доступу до Сервісів. Компанія не відповідає за будь-які технічні збої або інші проблеми будь-яких телефонних мереж або служб, комп'ютерних систем, серверів або провайдерів, або комп'ютерного обладнання, програмного забезпечення, збоїв сервісів електронної пошти або скриптів з технічних причин, за нормальне функціонування і доступність окремих сегментів мережі Інтернет і мереж операторів електрозв'язку, задіяних при здійсненні доступу до Сервісів.
  2. Компанія не відповідає за відповідність Сервісу цілком або його частин очікуванням Користувача, безпомилкову і безперебійну роботу Сервісу, припинення доступу Користувача до Сервісу, а також за збереження логіну та паролю Користувача, що забезпечують доступ до Сервісів, з причин, пов'язаних з технічними збоями апаратного або програмного забезпечення Компанії, і не відшкодовує Користувачу будь-які пов'язані з цим збитки.
  3. При порушенні Користувачами умов цього Договору Компанія залишає за собою право обмежити доступ Користувача до Сервісів Компанії на тимчасовій основі, а у випадку грубого та/або неодноразового порушення умов цього Договору відмовити в доступі до Сервісів на постійній основі.
  4. Компанія не несе відповідальності перед Користувачем за обмеження доступу до Сервісів, за припинення доступу до Сервісів, якщо ці обмеження і припинення стали наслідком обставин непереборної сили, які виникли після укладення цього Договору та настання яких Сторони не мали можливість надати впливу, включаючи, але не обмежуючись, такими: війна, заколоти, страйки, саботаж, ембарго, пожежі, повені, стихійні лиха, погіршення радіоелектронної або радіологічної обстановки, вибухи, дії чи бездіяльність уряду України або іншої країни, акти державних органів та/або органів місцевого самоврядування, внесення змін у законодавство України, аварії на мережах загального користування, зміни умов доступу до лінійно-кабельних споруд зв'язку.
  5. Компанія не несе відповідальності перед вами або будь-якими третіми особами за будь-які прямі й/чи непрямі збитки, включаючи упущену вигоду або втрачені дані, шкоду честі, гідності або діловій репутації, понесені у зв'язку з використанням ним Сервісів, або неможливості його використання або несанкціонованого доступу до комунікацій Користувача третіх осіб.
  6. Компанія не несе відповідальності за будь-які збитки електронним пристроям Користувача або іншої особи, будь-якому іншому обладнанню або програмному забезпеченню, викликаний або пов'язаний з використанням Сервісів.
  7. Компанія не несе відповідальності перед вами або будь-якими третіми особами за:
   • якість робіт/ послуг, наданих Виконавцем Замовнику, виконання їх у строк;
   • виконання гарантійних зобов'язань перед Замовниками щодо виконаних/наданих Виконавцями робіт/послуг;
   • відповідність здійснюваної виконавцями діяльності з виконання / надання робіт/послуг замовникам законодавству України;
   • зміст і законність, достовірність інформації, використовуваної / одержуваної Користувачем при використанні сервісів;
   • виконання замовниками своїх зобов'язань з оплати виконаних / наданих ним виконавцями робіт / послуг.
  8. Компанія не несе відповідальності за будь-які витрати або збиток, прямо або побічно виникли у замовників або виконавців в результаті виконання/надання виконавцями робіт/послуг.
  9. Компанія не контролює якість і терміни виконуваних/надаваних виконавцями робіт / послуг, пропоновані ними за допомогою розміщення відповідної інформації на сайті. Внаслідок цього Користувач приймає умову, згідно з якою всі роботи і послуги, пропоновані через Сайт Виконавцями, надаються ними під свою самостійну відповідальність та надання даних робіт і послуг ніяк не пов'язане з діяльністю Компанії. Замовник приймає на себе повну відповідальність і ризики за надання робіт і послуг, запропонованих Виконавцями шляхом розміщення відповідної інформації на Сайті. Виконавець приймає на себе повну відповідальність і ризики за оплату Замовниками виконаних робіт і послуг Виконавцями.
  10. У разі пред'явлення третіми особами, у тому числі іншим Користувачем, претензій до Компанії, пов'язаних з використанням Сервісів Компанії, Користувач зобов'язується своїми силами і за свій рахунок врегулювати зазначені претензії з третіми особами, захистивши Компанію від можливих збитків і розглядів, або виступити на боці Компанії в таких суперечках.
  11. Компанія несе відповідальність за зміст інформації, розміщеної нею на Сайті, в Додатках і в інформаційних розсилках Компанії.

 

 1. Інтелектуальна власність
  1. Сервіс є інтелектуальною власністю його законних правовласників і охороняється законодавством про інтелектуальну власність України, а також відповідними міжнародними правовими договорами і конвенціями. Будь-яке використання входить до складу Сервісу елементів, символіки, текстів, графічних зображень, програм та інших об'єктів, крім дозволеного в цьому Договорі, без дозволу Компанії чи іншого законного правовласника є незаконним і може послужити причиною для судового розгляду і притягнення порушників до цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності відповідно до законодавства України.

 

 1. Форма спілкування Сторін. Сповіщення та повідомлення
  1. Листування між Користувачами, а також Користувачами і Компанією з приводу виконання цього Договору ведеться по електронній пошті, через адреси, зареєстровані за кожної із Сторін. Адресою електронної пошти, зареєстрованим за Компанією, вважаються електронні адреси www.ineed.com.ua. Адресою електронної пошти, зареєстрованим за Користувачем, вважається електронну адресу, вказану Користувачем при реєстрації на Сайті.
  2. Користувачі погоджуються, що всі повідомлення і повідомлення, отримані на адреси електронної пошти, зареєстровані в рамках надаваних відповідно до цього Договору послуг, а також публікація змін та доповнень до цього Договору на Сайті вважаються доставленими адресату в належній формі.
  3. Користувачі зобов'язуються вчасно перевіряти кореспонденцію, що надходить їм на адреси електронної пошти.
  4. Сторони даного Договору погодилися, що документи, пов'язані з виконанням цього Договору, передані з використанням електронної пошти, мають юридичну силу.

 

 1. Вирішення спорів
  1. Сторони домовилися, що всі суперечки і розбіжності, які можуть виникнути, будуть вирішуватися шляхом переговорів з обов'язковим дотриманням досудового порядку вирішення спорів. Претензії Користувача відносно наданого Компанією Сервісу приймаються до розгляду тільки за умови, якщо вони складені в письмовій формі і спрямовані на адресу Компанії протягом двох місяців з дня надання Сервісу або відмови в його наданні.
  2. Якщо згоди не буде досягнуто, всі суперечки щодо даного Договору підлягають розв'язанню в судовому порядку відповідно до чинного законодавства України.
  3. При наявності спору пов'язаного з виконанням / наданням Виконавцем робіт / послуг Замовнику або їх оплатою, які виникнуть між Замовником та Виконавцем, дані спори вирішуються самостійно між Замовником та Виконавцем без залучення Компанії.

 

 1. Порядок внесення змін і доповнень до Договору
  1. Зміни та / або доповнення до Договору вносяться в односторонньому порядку Компанією. Датою вступу в силу змін і / або доповнень до цього Договору є дата, визначена в них Компанією, але не раніше дати опублікування даних змін і / або доповнень на Сайті.
  2. Текст змін та / або доповнень до Договору або його нова редакція доводиться Компанією до загального відома шляхом їх публікації на Сайті.
  3. У разі незгоди Користувача з внесеними змінами та / або доповненнями до цього Договору, Користувач має право розірвати цей Договір шляхом повідомлення Компанії про відмову Користувача від подальшого використання Сервісів Компанії, а також про незгоду з внесеними змінами та / або доповненнями або про неприєднання до нової редакції договору або про відмову дотримуватися його умови.
  4. Сторони домовляються, що мовчання (відсутність письмових повідомлень про розірвання Договору або про незгоду з окремими положеннями Договору, в тому числі зі зміною тарифів) визнається згодою і приєднанням боку до нової редакції Договору, до редакції Договору з урахуванням внесених змін та / або доповнень.

 

 1. Інші умови
  1. Цей Договір і відносини між Компанією та Користувачем регламентуються відповідно до законодавства України. Питання, не врегульовані Договором, підлягають вирішенню відповідно до законодавства України.
  2. У разі, якщо будь-яка з умов цього Договору є недійсними або що не мають юридичної сили, це не впливає на дійсність і використання всіх інших умов Договору.
  3. Цей Договір набуває чинності щодо конкретного Користувача з моменту його реєстрації на Сайті Компанії, і діє до моменту припинення використання Користувачем Сервісів Компанії.
  4. Моментом прийняття Користувачем умов цього Договору та його укладення вважається одне з найбільш ранніх подій: або момент початку використання Користувачем Сервісів Компанії, або момент внесення Користувачем грошових коштів Компанії в якості передоплати за надані нею Сервіси відповідно до умов цього Договору.